سرور مجازی VPS

پلن 500

1 هسته
512 مگابایت رم
30 گیگابایت فضای دیسک
500 گیگابایت پهنای باند ماهانه

پلن 1000

1 هسته
1 گیگابایت رم
50 گیگابایت فضای دیسک
1000 گیگابایت پهنای باند ماهانه

پلن 2000

2 هسته
2 گیگابایت رم
100 گیگابایت فضای دیسک
پهنای باند ماهانه نامحدود

پلن 4000

4 هسته
4 گیگابایت رم
200 گیگابایت فضای دیسک
پهنای باند ماهانه نامحدود