هاست ویژه وردپرس

پلن حرفه ای - وردپرس

6 گیگابایت
5 دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن نیمه حرفه ای - وردپرس

4 گیگابایت
4 دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن استاندارد - وردپرس

2 گیگابایت
3 دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن اقتصادی - وردپرس

1 گیگابایت
1 دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود