ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مشاهده بر اساس طبقه بندی

دامنه
قیمت ثبت با تخفیف
انتقال
تمدید
.com
233,450 تومان
1 سال
233,450 تومان
1 سال
233,450 تومان
1 سال
.net
312,800 تومان
1 سال
312,800 تومان
1 سال
312,800 تومان
1 سال
.org
317,917 تومان
1 سال
317,917 تومان
1 سال
317,917 تومان
1 سال
.info
466,900 تومان
1 سال
466,900 تومان
1 سال
466,900 تومان
1 سال
.tv
1,018,900 تومان
1 سال
1,018,900 تومان
1 سال
1,018,900 تومان
1 سال
.me
218,000 تومان
1 سال
318,000 تومان
1 سال
318,000 تومان
1 سال
.co
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
.app
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.online
119,000 تومان
1 سال
686,000 تومان
1 سال
686,000 تومان
1 سال
.love
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
.shop
227,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
.life
99,000 تومان
1 سال
541,000 تومان
1 سال
541,000 تومان
1 سال
.news
414,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
.host
1,689,000 تومان
1 سال
1,689,000 تومان
1 سال
1,689,000 تومان
1 سال
.company
353,000 تومان
1 سال
353,000 تومان
1 سال
353,000 تومان
1 سال
.blog
143,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
.biz
284,000 تومان
1 سال
284,000 تومان
1 سال
284,000 تومان
1 سال
.tel
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
.cc
233,000 تومان
1 سال
233,000 تومان
1 سال
233,000 تومان
1 سال
.ir
17,000 تومان
1 سال
17,000 تومان
1 سال
17,000 تومان
1 سال
.co.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.net.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.org.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.ac.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.gov.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.id.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.sch.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.xyz
36,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains