ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مشاهده بر اساس طبقه بندی

دامنه
قیمت ثبت با تخفیف
انتقال
تمدید
.com
165,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.net
177,000 تومان
1 سال
177,000 تومان
1 سال
177,000 تومان
1 سال
.org
140,000 تومان
1 سال
182,000 تومان
1 سال
182,000 تومان
1 سال
.info
48,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.tv
452,000 تومان
1 سال
452,000 تومان
1 سال
452,000 تومان
1 سال
.me
108,000 تومان
1 سال
204,000 تومان
1 سال
204,000 تومان
1 سال
.co
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.app
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.online
68,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
.love
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.shop
45,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.life
25,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
.news
289,000 تومان
1 سال
289,000 تومان
1 سال
289,000 تومان
1 سال
.host
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.company
108,000 تومان
1 سال
109,000 تومان
1 سال
109,000 تومان
1 سال
.blog
101,000 تومان
1 سال
362,000 تومان
1 سال
362,000 تومان
1 سال
.biz
214,000 تومان
1 سال
214,000 تومان
1 سال
214,000 تومان
1 سال
.tel
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.cc
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.co.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.net.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.ac.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.gov.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.id.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.sch.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.xyz
36,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains