هاست لینوکس اشتراکی

پلن اقتصادی - لینوکس

512 مگابایت فضای دیسک
40 گیگابایت ترافیک ماهانه
1 دامنه
سایر امکانات نامحدود

پلن استاندار - لینوکس

1 گیگابایت فضای دیسک
80 گیگابایت ترافیک ماهانه
1 دامنه
سایر امکانات نامحدود

پلن نیمه حرفه ای - لینوکس

2 گیگابایت فضای دیسک
120 گیگابایت ترافیک ماهانه
5 دامنه
سایر امکانات نامحدود

پلن حرفه ای - لینوکس

3 گیگابایت فضای دیسک
180 گیگابایت ترافیک ماهانه
10 دامنه
سایر امکانات نامحدود